Две раце сплотени засекогаш, очи со поглед во иднината, две имиња запишани во ѕвездите, два живота преплетени во еден, две срца соединети во чиста љубов, два завети понудени за вечност.

Сакајте се како што ние Ве сакаме Вас, тимот од Свадба Без Мака и :

NOMI Baloni

 Zlatara PEPI

Photo:  Predrag Popovski