Ако досега беше проблем за организирање на свадба за Вшите најмили за Вашите пријатели, ако до денес имавте нетрпение и мака…нашиот тим ке ви ја направи свадбата без мака.

 

svadba011